Voor wie?

Het woord ‘kindercoach’ doet vermoeden dat de kindercoach alleen met jonge kinderen werkt, ook jongeren tot en met 18 jaar kunnen terecht bij Gerti Kindercoach. De oefeningen en aanpak zijn uiteraard afgestemd op de problemen die in deze leeftijdscategorie spelen. Waarom zouden we kinderen niet preventief een aantal handvatten meegeven, waar ze voor de rest van hun leven iets aan hebben?

Gerti is er voor kinderen en jongeren die:

- gepest worden

- (faal)angstig zijn

- onzekerheid voelen

- een negatief zelfbeeld hebben

- leerproblemen hebben

- moeilijk contact leggen

- slaapproblemen hebben

- worstelen met hun identiteit

- moeten handelen met verlies en rouwNavigatie