Waarom?

Ouders en kinderen komen meestal bij een kindercoach als de problemen al een tijdje duren. De kindercoach is geen psycholoog, maar helpt kinderen aan de hand van oefeningen en uitleg te ontdekken wie zij zijn. Door kinderen naar zichzelf te leren kijken, krijgen zij inzicht in hun eigen gedrag en de reactie van anderen daarop. Zij staan steviger in hun schoenen en kunnen het leven beter aan.

Ieder kind mag zichzelf zijn. Dit is best moeilijk in de complexe samenleving waarin wij leven. Het welbevinden en de authenticiteit van een kind kunnen in de knel komen door externe omstandigheden als verhuizing, scheiding, pestgedrag. Een kind kan (faal)angstig zijn, een negatief zelfbeeld hebben, agressief of teruggetrokken zijn. Het kan dan een zetje in de rug nodig hebben om eigen krachten en talenten te vinden die ingezet kunnen worden om problemen het hoofd te bieden.

GERTI kindercoach kan dat steuntje in de rug zijn. Door middel van gesprekken en diverse spelvormen komt een kind tot inzichten over zichzelf en zijn omgeving. Deze inzichten worden ingezet om het probleem helder in kaart te krijgen en met de in het kind aanwezige kracht en kwaliteiten aan te pakken.

Navigatie