Wat?

Gerti Kindercoach begeleidt kinderen en jongeren die niet goed in hun vel zitten. Dat kan te maken hebben met de situatie thuis, prestaties op school, gedrags- of sociaal-emotionele problemen. Gerti Kindercoach werkt vraaggestuurd en oplossingsgericht aan hun persoonlijke ontwikkeling. Niet door een pasklaar antwoord te geven, maar kinderen dit zelf te laten vinden op een manier die bij hen past. Zo worden zij zich bewust van henzelf, de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

Navigatie