Werkwijze

Het eerste gesprek, eventueel in aanwezigheid van het kind, is een kennismaking met Gerti Kindercoach. Aan de hand van dit oriënterend gesprek wordt duidelijk geformuleerd waar het kind hulp bij nodig heeft en of Gerti Kindercoach deze hulp kan bieden.

Een sessie met het kind duurt meestal tussen de 45 tot 60 minuten. Na 5 à 6 sessies vindt er een (tussen)evaluatie plaats met de ouders en het kind. Gerti Kindercoach werkt niet volgens een vaste methode, maar kijkt wat een kind nodig heeft. Dat kan door middel van spelletjes, tekenen, muziek maken, buitenactiviteiten, Rots en Water of een mix hiervan.

Navigatie