Werkwijze

Het eerste gesprek, eventueel in aanwezigheid van het kind, is een kennismaking met Gerti Kindercoach. Aan de hand van dit oriënterend gesprek wordt duidelijk geformuleerd waar het kind hulp bij nodig heeft en of Gerti Kindercoach deze hulp kan bieden.

Een sessie met het kind duurt meestal tussen de 45 tot 60 minuten. Na 5 à 6 sessies vindt er een (tussen)evaluatie plaats met de ouders en het kind. Gerti Kindercoach werkt niet volgens een vaste methode, maar kijkt wat een kind nodig heeft. Dat kan door middel van spelletjes, tekenen, muziek maken, buitenactiviteiten, Rots en Water of een mix hiervan.

Dat de zwangerschap en geboorte van een kind van invloed zijn op gedrag is wetenschappelijk aangetoond, en ik neem het geboorteverhaal, voor zover bekend, mee in het traject. De opleiding geboorte in kaart heb ik in 2019 afgerond, een waardevolle aanvulling op mijn kijk op gedrag. Vaak geeft het geboorteverhaal inzicht in het gedrag en de behoeften die daar onder liggen. Dit leidt tot acceptatie en begrip voor de gedragingen die daaruit voortvloeien, zodat deze bijgesteld kunnen worden. Ook voor een sessie "Geboorte in Kaart", kun je terecht bij Gerti Kindercoach.

Home - Geboorte In Kaart

Navigatie